Tutkimushankkeesta

Kohti parempaa yliopistomaailmaa: strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3-fuusiossa on Koneen säätiön rahoittama 2019 käynnistynyt kolmivuotinen poikkitieteellinen tutkimushanke.

Yliopistolain muutos vuonna 2009 toi suomalaisiin korkeakouluihin vahvemman sidosryhmäajattelun ja uudet kiistanalaiset toimijat: säätiöyliopistot. Uuden lain henkeä noudattaen Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto fuusioituvat vuoden 2019 alussa säätiöyliopistoksi (myöh. Tampere3). Tampereen fuusio on synnyttänyt poikkeuksellisen kiivaan ja syvän konfliktin yliopistoyhteisön ja sen eri johtoportaiden välillä. Hankkeessa tutkimme tämän konfliktin ja fuusion synnyttämän vastaliikkeen syitä sekä prosessin vaikutusta yliopistoyhteisöön ja kartoitamme näin edellytyksiä tulevaisuuden yliopistoille ja yliopistopolitiikalle.

Poikkeuksellisen syvän kriisiytymisensä ja yliopistoyhteisön vahvan vastaliikkeen vuoksi Tampere3 tarjoaa historiallisesti ainutlaatuisen tapaustutkimuksen. Tampere3-kriisiin johtaneet seikat tulee kartoittaa, dokumentoida ja analysoida, jotta Suomessa voitaisiin kehittyä tiedeyhteisöjen johtamisessa ja tiedepoliittisessa päätöksenteossa. Pelissä on suuria ihanteita ja yhteiskunta- ja korkeakoulupoliittisia näkemyseroja.

Advertisement